Örnfrakt Profilshop

Grundtanken att samordna resurser lever fortfarande kvar. I dag består Örnfrakt av 95 delägarföretag som år 2014 omsatte 733 mkr, fördelat på omkring 400 fordon sysselsatta i transport- och maskinverksamhet.