Styrelse

Styrelse
Per Forslund, ordförande
Lennart Eriksson, vice ordförande
Åke Sjöström, ordinarie ledamot
Håkan Moström, ordinarie ledamot
Lennart Eriksson, ordinarie ledamot
Göran Grundberg, ordinarie suppleant
Tomas Nilsson, suppleant
Per Bylund, suppleant

 

 


 

 

Ledningsgrupp 

Mikael Ådahl, Koncern VD

Tina Vedin, vice VD/Ekonomichef

Jan-Eric Lindberg, AO-chef Industri / Delägarstöd
Tobias Blomquist, AO-chef Bygg & Anläggning

Jens Hållander, AO-Chef Logistik
 

 

 

 

 

 

Undrar du över något? Kontakta oss gärna!