Organisationsförändring Örnfraktskoncernen

Örnsköldsvik                                                                                      2018-04-09

 

Kommunikation från styrelse och Mikael Ådahl till personal, medlemmar, kunder, övriga intressenter och media;

 

Formulering vid kommunikation,

 

”Jag har under en tid övervägt vad som är bäst utveckling för föreningen i samförstånd med styrelsen och kommit fram till att lämna mitt uppdrag som koncern VD för Örnfrakt Ekonomisk förening med dotterbolag idag”

 

”Jag vill rikta ett stort tack och uppskattning till styrelsen och personal samt föreningens medlemsföretag och inte minst till alla kunder och övriga samarbetspartners under min tid här.”

 

 

Styrelsen Örnfrakt Ekonomisk förening och Mikael Ådahl