Ny VD i Örnfrakt

Tina Vedin är ny vd i Örnfrakt

Styrelsen i Örnfrakt i Örnsköldsvik har utsett Tina Vedin, 46 år, till ny vd i bolaget. Hon tillträdde sin nya befattning den 14 november.

 

Tina Vedin är sedan 2012 anställd i Örnfrakt. Under sin tid i bolaget har hon varit ekonomichef och vice vd. Sedan april och fram till november i år har hon dessutom varit tillförordnad vd.

Tina ser fram emot att få axla rollen som vd i Örnfrakt. Hon har en kort startsträcka eftersom hon varit verksam i bolaget sedan 2012 och därmed har god inblick i bolaget, framförallt etablerade kontakter med kunder, medlemmar, anställda och leverantörer.

Utöver att fortsätta utveckla Örnfrakt till ett lönsamt och modernt transport- och logistikföretag även i framtiden, lägger Tina stor vikt vid att rekrytera rätt medarbetare till rätt befattningar och att få ett fungerande lagarbete i hela organisationen.

 

”- Jag och mina medarbetare har även en dialog med bolagets medlemsföretag när det gäller rekrytering av exempelvis lastbils- och maskinförare, säger hon. Med tanke på att det råder stor brist på både personal och resurser i åkeribranschen är det extra viktigt att arbeta aktivt med dessa betydelsefulla frågor. Det är av största vikt, då det gäller att ha en organisation som kan möta både våra kunders behov och följa med i de utmaningar marknaden medför.”